Essays on Understanding the Assumption and Prevention of Undesirable Bank Risk.

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period13.06.2022
ExaminandMarina Martinez Malvar
Examination vid
  • University of Deusto
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning