European Accounting Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2019 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0963-8180

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning