European Accounting Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.09.202131.10.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0963-8180
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning