European Business Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20092010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0955-534X
OmfattningInternationell