European Business Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201710.06.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift