European Economic Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20062007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0014-2921
OmfattningInternationell