European Financial Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewer of papers for the meeting of the European Financial Management Association
Period01.01.201031.01.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1354-7798
OmfattningInternationell