European Financial Management (Tidskrift)

Colak, G. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee, November 2014
Period01.11.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift