European Financial Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.07.201531.07.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1354-7798
OmfattningInternationell