European Financial Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period10.01.202310.02.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1354-7798
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning