European Financial Management Journal (Tidskrift)

Colak, G. (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.08.202031.08.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1354-7798
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur