European Journal of Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period14.01.201318.01.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift