European Journal of Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2014 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift