European Journal of Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Ad hoc reviewer
Period2005
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift