European Journal of Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.02.201228.02.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0309-0566
OmfattningInternationell