European Journal of Operational Research (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period29.10.201323.11.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
    ISSN0377-2217