Evaluation of Gutenberg Chair of Excellence

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Beskrivning

Upon proposal by the "Cercle Gutenberg" these Chairs of excellence are allocated by the regional collectivities (Region Grand Est and Urban Community of Strasbourg) to support the venue of excellent academics from all disciplines in the universities or research centres of our Region. For your information, the Charter is attached to this mail.
Period31.05.202006.06.2020
Arbete förCercle Gutenberg, Region Grand Est and Urban Community of Strasbourg, Frankrike
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter