Examination of Sylvia C. Ng’s Doctoral Thesis

  • Gummerus, J. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period03.05.201608.06.2016
ExaminandSylvia Ng
Examination vid
  • The University of Adelaide