Examiner

  • Heinonen, K. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Examiner of of doctoral thesis

Title of thesis: Extending the collective consumption of brands
Period31.07.201316.09.2013
Examinand
Examination vidUniversity of Tampere