Examiner

  • Kock, S. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Influences of Market Orientation and Trust on the Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises in Lithuanian Tourism Networks
Period03.04.2014
ExaminandEglé Ruibyté, Eglé Ruibyté & Eglé Ruibyté
Examination vid
  • University of Lapland