Examiner

  • Kock, S. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Governing Competitors for the Mutual Benefits: Licensees Contribution to the Development of Petroleum Fields on the Norwegian Continental Shelf
Period03.06.2014
ExaminandVladislav Zvontsov
Examination vid
  • Norwegian School of Economics
OmfattningInternationell