Examiner for European PhD status

Salin, D. (Annat)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2010
ExaminandJordi Escartin
Examination vidUniversity of Barcelona
OmfattningInternationell