Examiner for PhD Thesis (Tel Aviv University)

  • Lee, N. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

'The Patent System as a Medium: A Communication Paradigm of the Patent System'
Period06.202309.2023
ExaminandOr Cohen-Sassoon
Examination vid
  • Tel Aviv University
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter