Examiner of a Professorship in Concept Marketing

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2007
Examination vid
  • University of Vaasa