Examiner of an Associate Professor

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2010
Examination vid
  • Aarhus University
OmfattningInternationell