Examiner of Associate Professorship (Docentur)

Kock, S. (Annat)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period17.06.2014
ExaminandOlof Wahlberg
Examination vidMid Sweden University
OmfattningInternationell