Examiner of PHD thesis (Elen Riot)

  • Eero Vaara (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2009
Examination vid
  • HEC Paris