Examiner of thesis - Celina Pascoe

  • Karl-Erik Sveiby (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: The Crucial Role of Organisational Communication in Knowledge Sharing.
Period12.04.2010
ExaminandCelina Pascoe
Examination vid
  • Macquarie University
OmfattningInternationell