Expert Opinion

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Beskrivning

Expert opinion on the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) for a major Finnish listed company
Period18.06.202031.08.2020
Arbete förMajor Finnish company listed on the Helsinki Stock Exchange