Expert Systems with Applications (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period19.07.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift