External Examiner

  • Salin, D. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.2010
Examination vidPortsmouth Business School
OmfattningInternationell