External Examiner

Salin, D. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.2010
ExaminandSusan Harrington
Examination vidPortsmouth Business School
OmfattningInternationell