External examiner

  • Kovacs, G. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Vasileios Kosmas’ doctoral dissertation on “Environmental and social issues in global supply chains”, CBS, DK
Period16.09.201904.11.2019
ExaminandVasileios Kosmas
Examination vid
  • Copenhagen Business School

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik