External Examiner

  • Salin, D. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2007
ExaminandPaula Saunders
Examination vid
  • University of New South Wales
OmfattningInternationell