External examiner

 • Kovacs, G. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

  Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

  Beskrivning

  Title of thesis: Organizational resilience through crisis strategic planning
  Period2013
  ExaminandRudjareet Pal, Rudjareet Pal & Rudjareet Pal
  Examination vid
  • Tampere University of Technology