External examiner

  • Rindell, A. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

External examiner for PhD dissertation

Title of thesis: Positive Power: The Untapped Potential of Branding the Electricity Sector
Period19.12.2013
ExaminandFridrik R. Larsen
Examination vid
  • University of Iceland
OmfattningInternationell