External examiner

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

BA in Economics and Management, MSc in Engineering, Economics and Management, Säid Business School, University of Oxford, United Kingdom
Period2017
VidUniversity of Oxford, Said Business School, Storbritannien