External examiner for doctoral thesis: The Marketplace Vulnerability of Low-income Unbanked Consumers: A Developing Country Perspective

  • Polsa, P. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2018 → …
ExaminandSohail Kamran
Examination vid
  • University of Jyväskylä
OmfattningNationell