External examiner of licentiate thesis

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Beskrivning

External examiner of licentiate thesis in Statistics at University of Jyväskylä (Mauno Keto: Aluekiintiöinti ositetussa otannassa
Period01.09.201403.12.2014