External Examiner of PhD

  • Hearn, J. (Granskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

External Examiner of PhD

Title of thesis: Masculinities, Music, Emotion and Affect
Period12.11.2012
ExaminandSam DeBoise
Examination vid
  • Leeds
OmfattningInternationell