External examiner/MBA examiner

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

External examiner/MBA examiner
Period2019
Examination vid
  • University of Oxford
OmfattningInternationell