Förhandsgranskning + muntlig opposition

  • Benita Gullkvist (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Förhandsgranskning + muntlig opposition (intern granskning)

Title of thesis: Relationships between Family Firms and Capital Providers: Empirical Evidence from Manufacturing firms in Thailand
Period26.10.2012
ExaminandSuranai Chuairuang
Examination vid
  • Umeå University
OmfattningInternationell