Feminist Encounters (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Co-editor and reviewer of a special issue on gender in research and innovation
Period01.20202021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering