Finance India : the Quarterly Journal of Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Member of the editorial board
Period2006 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0970-3772