Finance Research Letters (Tidskrift)

Haga, J. P. A. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period13.07.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift