Finance Research Letters (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period15.10.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1544-6123
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning