Financial Management Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee
Period17.05.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift