Finnish Economic Papers (Tidskrift)

Stenbacka, R. (Associerad redaktör)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.2011 - 31.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0784-5197