Finnish Economic Papers (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201431.12.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0784-5197