Finnish Economic Papers (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20.03.200310.08.2003
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0784-5197