Finnish Economic Papers (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201531.12.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0784-5197